2.12.2016

Ronja – Jana Starcová

10552656_825865300780316_4287882219211682926_n-2
Já a kurz:

Kurz jsem absolvovala v roce 2015. Přinesl mi spoustu nového poznání. Dnes se věnuji ekologii, mezinárodnímu skautingu, vývojové psychologii nebo vypomáhám u zdravovědy.

Skautské zkušenosti:
Jsem členkou 1. dívčího oddílu skautek České Budějovice, který navštěvuji již od školky. V tomto roce jsem oddílovou rádkyní pro světlušky. Také se podílím na přípravě výprav.

Vzdělání:
Jsem ve 4. ročníku zdravotnického lycea na Střední zdravotnické škole v Českých Budějovicích. V budoucnu bych chtěla být porodní asistentkou.

Motto:
„Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život.“ (Neznámý autor)