2.12.2016

Ronja – Jana Starcová

10552656_825865300780316_4287882219211682926_n-2
Já a kurz:

Kurz jsem absolvovala v roce 2015. Přinesl mi spoustu nového poznání. Dnes se věnuji ekologii, mezinárodnímu skautingu, vývojové psychologii nebo vypomáhám u zdravovědy.

Skautské zkušenosti:
Kromě SLK jsem absolvovala VLK Ursus. Jsem členkou 1. dívčího oddílu skautek České Budějovice, který navštěvuji již od školky. V současné době zde působím ve vedení oddílu.

Vzdělání:
Navštěvovala jsem Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Českých Budějovicích. V současné době studuji na Západočeské univerzitě v Plzni obor porodní asistenci.

Motto:
„Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život.“ (Neznámý autor)