19.1.2019

Betty – Alžběta Panýrková

Já a kurz:
Jsem absolventkou kurzu 2018 . Nadchnul mě a inspiroval po všech stránkách. Ráda bych předala dál, co jsem získala. 

Skautské zkušenosti:
Už nějakou dobu se podílím, jako rádkyně a teď oddílová rádkyně, na vedení 24. roje světlušek ve středisku 24. Sever. Doufám, že mé skautské zkušenosti budou dalšími roky jen přibývat.

Vzdělání a povolání:
Nyní studuji Střední Pedagogickou školu v Praze. Ale kdo ví co bude za pár let 🙂

Motto:
„Naděje nutí trosečníka k mocným tempům,
třebaže břeh dosud není vidět“.